Fréttir

Afsláttur á fasteignagjöldum lífeyrisþega

 Samkvæmt gildandi reglum hjá Akureyrarbæ geta lífeyrisþegar sótt um lækkun fasteignagjalda vegna 2010 (Eyðublað HÉR).

Reglurnar gilda fyrir hjón/sambúðarfólk og þess vegna er mikilvægt að búsetar í íbúðum félagsins fylgi þessu eftir hver fyrir sig þar sem félagið hefur ekki allar upplýsingar um réttarstöðu einstaklinga eða annarra heimilismanna.

Uppgjör miðast við búsetu í október og hlutfallslega fyrir þá sem hafa setið í íbúðum einungis hluta úr ári.

Búsetar í íbúðum félagsins eru hvattir til að kynna sér gildandi reglur (HÉR) og hafa samband við fjárreiðudeild Akureyrarbæjar vegna nánari upplýsinga.

 

Aðalfundur Búseta á Norðurlandi

Aðalfundur Búseta á Norðurlandi var haldinn 13. Október.   Á fundinn mættu tæplega 40 félagsmenn.

 

Formaður félagsins Guðlaug Kristinsdóttir setti fundinn og flutti skýrslu stjórnar.  Benedikt Sigurðarson framkvæmdastjóri gerði grein fyrir starfsemi félagsins og lagði fram reikninga.    Rekstrarniðurstaða ársins 2009 einkennist af því efnahagsástandi sem ríkir.   Hagnaður fyrir fjármagnsgjöld var 140 milljónir, en áfallnar verðbætur  og niðurfærsla eigna námu tæplega 700 milljónum og félagið var því gert upp með tapi upp á 548 milljónir. 

 

Unnið er að því með lánardrottnum að ná fram endurskipulagningu skulda og skilmála með það að markmiði að treysta rekstur félagsins og viðunandi verðlagningu fyrir búsetana.

 

Íbúðalánasjóður veitti félaginu svigrúm til viðbragða með tímabundinnu frystingu hluta af lánum.   Brugðist var við efnahagshruni gagnvart búsetum með því að mánuðina janúar-júní 2009 var mánaðargjaldið fryst og síðan frá 1. Júlí lækkað um 3-5%.   Jafnframt var komið til móts við einstaka félagsmenn sem misstu vinnu eða afkomu vegna hrunsins.    

 

Á fundinum kom fram að þær aðgerðir sem gripið var til á árinu 2009  hafa skilað árangri, og nú eru allar íbúðir félagsins á Akureyri í nýtingu og eftirspurn umfram framboð.

 

Búseti á Norðurlandi á og rekur 234 íbúðir á Akureyri og Húsavík.   Félagið er sjálfstætt húsnæðisamvinnufélag í eigu allra félagsmanna.

 

Stjórn félagsins sem kjörin var á fundinum skipa Guðlaug Kristinsdóttir formaður, Ingvar Björnsson varaformaður, Helgi Már Barðason, Ingi Rúnar Eðvarðsson og Stefán Einar Jónsson.   Varastjórn skipa Tómas Sævarsson, Hermann Árnason,  Hildur Eir Bolladóttir,  Sigríður María Bragadóttir og Guðbjörn Þorsteinsson, 

 

Eftirfarandi tillaga var samþykkt á fundinum

 

       Aðalfundur Búseta á Norðurlandi haldinn 13. október 2010 skorar á stjórnvöld að efla Íbúðalánasjóð til að takast á við nauðsynlega endurskipulagningu á húsnæðiskerfi landsmanna.  Fundurinn fagnar því að almennur skilningur virðist vera að skapast á því að sjálfseignarstefna í íbúðarhúsnæði gengur ekki upp í þeim mæli sem hún hefur verið rekin hér á  landi.

       Fundurinn lýsir stuðningi við áform ríkisstjórnarinnar  um að efla leigumarkað og styrkja fjárhagsgrunn húsnæðissamvinnufélaga.   

       Búseti á Norðurlandi getur lagt að mörkum til að auka framboð af hagkvæmu húsnæði á NA-landi og styrkja um leið rekstur félagsins.

       Fundurinn hvetur til þess að húsaleigubætur og vaxtabætur verði samhæfðar þannig að tekið verði mið af tekjum og framfærslu allra sem njóta aðstoðar á húsnæðismarkaði.

       Aðalfundur Búseta á Norðurlandi áréttar vilja félagsins til að eiga aðild að víðtæku samstarfi við sveitarfélög og önnur stjórnvöld og félagasamtök um hagkvæmara og öflugra húsnæðiskerfi til framtíðar.