Fréttir

Selma Aradóttir er nýr starfsmaður á skrifstofu

Selma Aradóttir hefur verið ráðin í hlutastarf sem bókari.     Selma mun taka þátt í upplýsingagjöf og afgreiðslu í forföllum eða fjarveru framkvæmdastjóra.
Selma er boðin velkomin til starfa.

Halla Björk Garðardóttir hefur látið af störfum.   Við þökkum Höllu fyrir prýðilegt samstarf óskum henni velfarnaðar á nýjum vettvangi.

Framkvæmdastjóri
(19.september 2016) 

Búseti á Norðurlandi verður Búfesti hsf

Búseti á Norðurlandi verður Búfesti hsf.

Á aðalfundi sínum 28.september 2016 samþykktu félagsmenn Búseta á Norðurlandi að félagið skyldi framvegis heita Búfesti.  Félagið er  húsnæðissamvinnufélag og starfar eftir lögum nr. 66/2003; skammstafað Búfesti hsf

Nafnbreytingin er hluti af endurskipulagningu vegna lagabreytinga og einnig til aðgreiningar frá Búseta í Reykjavík sem telur til skráðra réttinda gagnvart nafninu.

Nýjar samþykktir fela í sér talsverða breytingu gagnvart viðskiptum með búseturétti og kalla á ítarlega útfærslu á upplýsingagjöf til félagsmanna.    Lögin um húsnæðissamvinnufélög gera kröfu til þess  að félögin tryggi sjálfbæran rekstur og ábyrgt viðhald eigna.  Jafnfram leggja lögin  formlega lagt bann við því að greiða arð eða hagnað út úr félaginu til einstakra félagsmanna.

Á aðalfundinum voru reikningar ársins 2015 samþykktir.   Reikningurinn staðfestir batnandi rekstur og aukið verðmæti eigna.   Veðsetningarhlutfall íbúða er komið niður fyrir 80%.   Framkvæmdastjóri lagði áherslu á að enn sé alltof hátt vaxtastig á lánum frá Íbúðalánasjóði og óviðunandi að félagsmenn í húsnæðissamvinnufélögunum sitji einir eftir án nokkurrar leiðréttingar sinna mála í kjölfar stökkbreytingar á verðtryggðum lánum.  Það verður áfram forgangsmál stjórnenda að knýja á um leiðréttingu á kjörum og skilmálum lána eða leita endurfjármögnunar svo unnt verði að létta  greiðslubyrði félagsmanna. 

Fyrir liggur að næstu 4 ár verða veittir stofnstyrkir til byggingar 2300 leiguíbúða fyrir lágtekjufólk.   Búseti á Norðurlandi/Búfesti  hsf hefur komið á framfæri áskorun til sveitarfélaga  á svæðinu um að koma til samstarfs um undirbúning og útfærslu á hagkvæmum íbúðabyggingum  í þeim ramma. Markmið félagsins er að nýta samlegð þannig að samhliða  verði unnt að byggja nokkurn fjölda íbúða fyrir breiðan hóp einstaklinga og fjölskyldna – til leigu og í búseturétti – og vinna með því að hagfelldri blöndun fólks í hverfum og kjörnum og  fjölbýlishúsum.

Félaginu er mikilvægt að geta þróast áfram til að bæta við hagkvæmum íbúðum og fjölga félagsmönnum og verða með því sterkari rekstrareining og hagkvæmari á flesta kanta.

Stjórn félagsins var endurkjörin en formaður er Guðlaug Kristinsdóttir, aðrir í stjórn eru Ingvar Björnsson varaformaður, Halldór Már Þórisson, Sigríður María Bragadóttir og Stefán Einar Jónsson.  Í Varastjórn sitja Baldur Ingi Karlsson, Hanna Dóra Markúsdóttir, Hólmfríður Guðmundsdóttir, Höskuldur  V Jóhannesson og Inda Björk Gunnarsdóttir.

 Framkvæmdastjóri félagsins er Benedikt Sigurðarson (869-6680)