Að segja sig úr félaginu

Úrsögn úr félaginu þarf að berast skriflega.  Einfaldast er að senda tölvupóst til félagsins eða með öðrum staðfestum hætti.

Eyðublað má prenta út (hér)

Félagsmaður öðlast félagsréttindi um leið og hann skráir sig í félagið og greiðir inngöngugjald og eitt árgjald.   

Að loknum aðalfundi ár hvert er send út innheimt á samþykktu árgjaldi.   Allir félagsmenn sem eru á félagaskrá þegar innheimta er send út teljast að fullu gjaldskyldir fyrir yfirstandandi ár.

Félagsmaður sem skuldar 2 árgjöld missir félagsréttindi sín og verður tekinn af félagaskrá ef hann sinnir ekki ábendingum um skuld sína  - innan gefins frests.