Búseturéttur og úthlutanir

Félagsmenn  öðlast  rétt  til  kaupa  á  búseturétti  í  þeirri  röð  sem  þeir  ganga  í  félagið  (félagsnúmer).  Félagsmenn  geta  sagt  sig  úr  félaginu  hvenær  sem  er,  en  tapa  þá  um  leið  rétti  sínum  til  að  búa  í  íbúðum  félagsins  eða  fá  úthlutað  íbúð  í  eigu  félagsins.

Allar  íbúðir  félagsins  sem  losna  eru  auglýstar  lausar  til  umsóknar.    Að  jafnaði  myndast  biðlisti  vegna  viðkomandi  auglýsingar  sem  gildir  aðeins  um  þessa  tilteknu  íbúð. 

Íbúðum félagsins er úthlutað í samræmi við almennar reglur sem staðfestar eru af stjórn félagsins.    Þegar  íbúðum  er  úthlutað  að  undangenginni  auglýsingu  er  henni  úthlutað  til  þess  aðila  sem  hefur  lægst  félagsnúmer  af  þeim  sem  sækja  um.  Sá  sem  fengið  hefur  úthlutun  kaupir búseturétt  í  íbúðinni.  Búseturéttur er í  flestum  tilfellum  10% af stofnverði eða markaðsverðmæti eignarinnar. Með kaupum á búseturétti  er  viðkomandi félagsmaður þannig búinn  að  tryggja  sér  búsetu  í  viðkomandi  íbúð  svo  lengi  sem  hann  óskar  að  búa  í  íbúðinni og/eða félagið hefur hana í rekstri. 

Búsetar  geta  flutt  sig  á  milli  íbúða  félagsins  eftir  sömu reglum og gilda um úthlutanir - með þeim fyrirvara þó að um "sambærilegar íbúðir" getur stjórn sett takmarkanir.