Húsnæðisvalkostur fyrir alla

Tilgangur  húsnæðissamvinnufélaga  er  að  eiga  og  reka  hagkvæmar íbúðir af mismunandi stærðum og gerðum - svokallaðar  búsetu­íbúðir.  Búsetuíbúðir  eru  eignaríbúðir samvinnufélags en ekki leiguíbúðir í venjulegum skilningi. Félagsmenn einir  hafa  rétt  til að sækja um íbúðir.  Félagið  starfar  eftir  lögum  nr.66/2003. 

Á árinu 2016 voru gerðar talsverðar breytingar á lagaramma húsnæðissamvinnufélaga.   Félagið mun á næstu missirum endurnýja samþykktir, samningsgögn og stefnuskjöl eftir því sem tími vinnst til.    

Búfesti hsf á og rekur íbúðir á kostnaðarverði.     Með greiðslu 10% stofnverðs eða markaðsverðs sem búseturéttar - eignast félagsmenn aðgang að íbúðum félagsins.  Mánaðargjald er svipað mjög hóflegri leigu.  Búsetar í almennum íbúðum eiga rétt á vaxtabótum í samræmi við almennar reglur á hverjum tíma og búsetar í félagslegum búsetuíbúðum eiga rétt á húsaleigubótum eins og þær ákvarðast á hverju tímabili.

Það er staðfest stefna félagsins að fjölga íbúðum á Akureyri og í Norðurþingi - eftir því sem hagkvæmt reynist og samvinna tekst um við skipulagsyfirvöld.  Einnig er staðfestur áhugi fleiri stöðum á  Norðausturlandi á því að félagið eða önnur húsnæðissamvinnufélög taki til starfa á fleiri stöðum.

Félagið leitar að sjálfsögðu allra leiða til samstarfs við sveitarfélög og aðila sem vilja leggja að mörkum til að skapa jafnvægisforsendur á húsnæðismarkaði á starfssvæðinu með "nýju framboði hagkvæmra íbúða."  

Markmið þess samstarfs beinist að því að auka framboð leigu- og búseturéttaríbúða á kostnaðarverði - - um leið og kappkostað er að ná niður framkvæmdakostnaði og halda rekstrarkostnaði í ásættanlegu horfi.

Lög nr 52/2016 um "almennar íbúðir" -    eða leiguheimili sem njóta stofnstyrkja og eru ætlaðar lágtekjufólki gefa ákveðið fyrirheit um að sveitarfélög á starfssvæðinu muni staðfesta nánara samstarf við félagið.  Akureyrarbær og Eyjafjarðarsveit hafa staðfest vilja til slíks samstarfs og félagið hefur einnig verið í samskiptum við fulltrúa fleiri sveitarfélaga.

Jafnhliða byggingu leiguíbúða fyrir lágtekjufólk er það stefna félagsins að byggja nokkurn fjölda íbúða fyrir almenning án þess að flokka íbúana á grundvelli eigna eða fjölskyldugerðar við upphaf búsetunnar.   

Búfesti hsf hefur boðið Félagi Eldri Borgara á Akureyri upp á samstarf um byggingu leigu- og búseturéttaríbúða sem félagsmenn hefðu forgang að.

Búfesti hsf hefur um skeið eingöngu boðið upp á 10% búseturéttarhlut.   Með breyttum samþykktum er ekkert því til fyrirstöðu að bjóða félagsmönnum val um þetta hlutfall frá 5% - og að 25% (eða jafnvel 33%) af verðmæti viðkomandi íbúðar.

Sá undirbúningur að nýbyggingum sem farið hefur fram á vettvangi félagsins hefur beins að möguleikum á hagkvæmum  innflutningi á forsmíðuðum einingum eða  einingahúsum.   Gengisþróun hefur gert slíkan innflutning fýsilegri og til dæmis hefur Sænska krónan lækkað um nærri 40% á innan við 4 árum og nærri 20% á 15 mánuðum.   Slíkur innflutningu mundi geta stytt byggingartíma verulega og án þess að reyna neman mjög takmarkað á vinnumarkaðinn. 

(Uppfært í maí 2017)