Forskráning á skattframtöl - vaxtabætur 2011

Búseti á Norðurlandi skilar upplýsingum til Ríkisskattstjóra - til forskráningar á skattframtöl búsetanna.  Þar eru skráð vaxtagjöld/fjármagnskostnaður sem félagið hefur innheimt árið 2010 og einnig eftirstöðvar áhvílandi lána á viðkomandi eignum - sem og uppreiknað verðmæti búseturéttar miðað við 31.12.2010. Mikilvægt er að búsetar fari yfir þessa forskráningu á skattframtölum sínum og láti vita ef eitthvað vantar eða kynni að hafa misfarist í upplýsingagjöf frá félaginu.

Vaxtabætur vegna fjármagnsgjalda á árinu 2010 hafa verið ákvarðaðar í samræmi við samþykkt fjárlög 2011.   

Hámarksfjárhæðir hafa hækkað umtalsvert milli ára.    Kemur sú breyting til góða fyrir verulegan hluta af búsetum hjá Búseta á Norðurlandi.

Nú nema hámarksfjárhæðir vaxtabóta:

  • kr. 50.000 pr mánuð hjá hjónum/sambúðarfólki
  • kr. 41.666 pr. mánuð hjá einstæðum foreldrum
  • kr. 33.333 pr. mánuð hjá einstaklingum

Hægt er að sækja um fyrirfram-greiðslu vaxtabóta (greitt á 3ja mánaða fresti)  hjá skattstjóra -  en annars greiðast vaxtabætur með skattuppgjöri mv. 1. ágúst ár hvert.

Hámark árlegra vaxtagjalda til útreiknings vaxtabóta eru;

hjá hjónum kr. 1.200.000

hjá einstæðum foreldrum kr. 1.000.000´

hjá einstaklingum kr. 800.000

Réttur til vaxtabóta er ekki eingöngu háður vaxtagjöldum hvers árs heldur takmarkast af tekjum og eignum viðkomandi.

 Á vef Ríkisskattstjóra má lesa um þetta nánar og þar er að finna reiknivél sem fólk getur notað til að finna út stöðu sína gagnvart þessum bótum.