Fréttir

Hækkun á mánaðargjaldi

Á aðalfundi félagsins 12.september sl. var gerð grein fyrir því að stjórn Búseta á Norðurlandi hefur gengið frá samkomulagi við Íslandsbanka og Íbúðalánasjóð um endurskipulagningu á skuldum félagsins.

Í samræmi við það hefur stjórn félagsins staðfest hækkun á innheimtu fjármagnsgjalda um 5,5% með október/nóvember innheimtu.   Þessi hækkun er í samræmi við hækkun á vísitölu frá september 2011. 

Gert er ráð fyrir að framvegis fylgi mánaðargjaldið vísitölubreytingum og næsta hækkun komi til framkvæmda miðað við janúar-febrúar 2013.

Allir búsetar verða nánar upplýstir bréflega um þessa breytingu (fer í póst í dag).

Á næstu 3-5 vikum verður boðið til funda í öllum íbúðakjörnum félagsins.

Akureyri 1.nóvember 2012

Framkvæmdastjóri

Aðalfundur

 

Aðalfundur Búseta á Norðurlandi fór fram miðvikudaginn 12.september.     Á fundinum gerði formaður félagsins Guðlaug Kristinsdóttir grein fyrir störfum stjórnarinnar.   Benedikt Sigurðarson framkvæmdastjóri rakti helstu viðfangsefni félagsins á liðnu starfsári.      Félagið skilaði taprekstri upp á 270 milljónir árið 2011.    

 

Rekstur félagsins hefur verið afar þungur frá 2008 – og hefur verði unnið að lausnum í samstarfi við Íbúðalánasjóð og Íslandsbanka.  

 

Á fundinum var kynnt undirskrifað samkomulag aðila um fjárhagslega endurskipulagningu Búseta á Norðurlandi.   Samkomulagið gengur út á að Íbúðalánasjóður greiðir út lán vegna síðustu framkvæmda félagsins og nýtir sínar heimildir til skuldbreytinga og mögulegrar niðurfærslu á höfðustól  lána sem eru umfram endurmetið markaðsvirði eigna.   Búseti greiðir Íslandsbanka inn á lánasamninga í samræmi við samkomulag aðila og bankinn mun með því loka samningum og aflétta veðböndum af eignum félagsins.

 

Hækkun á mánaðargjaldi mun koma til framkvæmda frá 1. október 2012 í samræmi við verðbólguþróun ársins (upp á 4,5-6%) - og gert er ráð fyrir að innbyrðis leiðrétting á verðlagningu muni taka gildi frá 1. janúar 2013 - og þá að teknu tilliti til endurmats á verðmæti einstakra eignaflokka.

 

Með samkomulaginu er gert ráð fyrir að mánaðargjald búseta í íbúðum félagsins fylgi verðbólguþróun á meðan verðtrygging lána er í óbreyttri framkvæmd.

 

Stjórn og framkvæmdastjóri lögðu fram ársreikning og skýrslur sínar í trausti þess að þar með sé fengin ásættanleg niðurstaða og traustur rekstrargrundvöllur fyrir félagið.   Um leið er rökrétt að gera ráð fyrir því að félagið fái fyrirgreiðslu og samstarf við Íbúðalánasjóð og opinbera aðila til að takast á við rekstur nýrra/fleiri íbúða til að svara verulegri eftirspurn eftir hagkvæmum íbúðum til leigu eða með búseturétti á Akureyri.

 

Hákon Hákonarson og Stefán Einar Jónsson voru kjörnir í stjórn félagsins til tveggja ára. 

 

Varastjórn var endurkjörin til eins árs.

 

Fundurinn var fámennur að þessu sinni.

 

Fundarstjóri var Ingvar Þóroddsson hdl. og fundarritari Halla Björk Garðarsdóttir.

 

 

 

Könnun á eftirspurn eftir íbúðum hjá félaginu


Síðustu mánuði hefur mikið verið spurt eftir íbúðum hjá félaginu.  

Fjöldi umsókna berst um einstakar íbúðir sem auglýstar eru með búseturétti á Akureyri.

Margir spyrjast fyrir um íbúðir til langtímaleigu.

Félagið hefur ákveðið að bregðast við með því að kanna nánar hjá félagsmönnum hverjar eru óskir þeirra og þarfir með það fyrir augum að geta undirbúið sem allra best umsóknir til Íbúðalánasjóðs um lán til kaupa eða bygginga nýrra íbúða.   

 Svara könnun hér . . . .

Á grundvelli könnunar væntir félagið þess að geta verið í frekara sambandi við þátttakendur með það fyrir augum að nálgast sem best óskir þeirra um íbúðagerð og staðsetningu.

Ekki er hins vegar unnt að fullyrða fyrirfram hvort lánsheimildir verða veittar  -  né heldur að það takist að finna lóðir sem henta eða íbúðir til kaupa.   

Mikilvægt er að sem flestir félagsmenn sem reikna með að breyta til eða vantar íbúð taki þátt í þessarri könnun  (og að þeir sem ekki eru félagsmenn núþegar skrái sig og leggi að mörkum).

Eldvarnir


Til allra búseta/íbúa í  húsnæði félagsins:

Búseti á Norðurlandi hefur kappkostað að efla brunavarnir í öllum íbúðum félagsins.   Í því skyni eru nú settir reykskynjarar í öll svefnherbergi og þvottahús í eldri íbúðum þegar skipt er um búseta og eldvarnarteppi ættu að verða sjálfsagður búnaður einnig.

Slökkvitæki(duftslökkvitæki) eiga að vera í öllum íbúðum.

Félagið gerir þjónustusamning við Eldvarnamiðstöð Norðurlands um að annast reglubundna yfirferð/endurhleðslu slökkvitækja.  

Þegar nýir búsetar flytja inn þá ætlumst við til þess að slökkvitæki séu yfirfarin/endurhlaðin.  Í Kjarnagötu 12-16 gilda sérstakar reglur um brunavarnir og þar verður félagið að eiga frumkvæði að því að brunavarnarkerfi og slökkvitækjum sé viðhaldið í samræmi við skilmála.

Í eldri íbúðum ætlumst við til þess að hver og einn búseti sjái um að skipta um rafhlöður í reykskynjurum eftir því sem hljóðgjafar láta vita.   Félagið reiknar einnig með því að búsetarnir sjálfir eigi frumkvæði að því að fylgjast með því að slökkvitæki séu yfirfarin og komi með tæki til hleðslu og fái yfirfarin tæki í staðinn.  Umsjónarmaður annast slíka þjónustu og miðað við að hleðsla sé endurnýjuð á 18 mánaða fresti.

Jafnframt hvetur félagið alla til að huga vel að tryggingum sínum – og skoða hvort „slysatrygging við heimilisstörf“ - sem hægt er að tryggja sér með skilum á skattframtali – er ekki hagkvæm fyrir alla sem standa fyrir heimili.

Á næstunni förum við skipulega í gegnum stöðuna í Kjarnagötu 12-16 varðandi slökkvitækin.

Skoðið endilega ástand eldvarna í ykkar íbúðum, (reykskynjara, slökkvitæki og teppi) og kallið eftir úrbótum og yfirferð búnaðarins eftir því sem þörf er fyrir.  Ræðið einnig við börnin um rétt viðbrögð við eldsvoða eða boðum frá reykskynjara og tryggið flóttaleiðir.

Sameiginlega getum við örugglega fækkað áhættuþáttunum og dregið úr þeim tjónum sem ekki reynist unnt að koma með öllu í veg fyrir.

 

Akureyri 15.maí 2012

Framkvæmdastjóri 869-6680/umsjónarmaður 898-3389

Vorverkin - sumarþjónustan - utanhússviðhald


Á næstunni mun félagið taka til við vorverk og hefja sumarþjónustuna.  

Skorað er á búsetana að standa sameiginlega að því að laga til á nærsvæðum húsa og á lóðum og tína fokdrasl úr runnum og af girðingum.

Settar hafa verið á dagskrá minniháttar lagfæringar á girðingum og viðhald á gróðri á eldri lóðum.   Leiktækjum verður bætt á lóðir við Klettaborg og Skessugil.

Lokafrágangur á lóðum við Brekatún er kominn á dagskrá og vænst er góðs samráðs við búsetana við það verkefni.    Ekki verður þó hægt að lofa að endanlega muni gengið frá öllum gróðri  á þessu sumri.

Sláttur og hirðing á sameiginlegum lóðum og svæðum verður á höndum starfsmanna félagsins.     Afar gott er að vita til þess að allmargir búsetar leggja hönd að verki og auka við þrifnað og slátt.   Slíkt er virkilega þakkarvert.

Unnið verður að málun og merkingu bílastæða og utanhússviðhaldi eftir því sem tekst að manna slík verkefni.  Brýn verkefni hafa safnast upp á því sviði á síðustu nokkrum árum.

Treystum því að betri og bjartari tímar séu í vændum.

Gleðilegt sumar


Áskorun til hundaeigenda að gefnu tilefni!


Verulega brögð virðast vera á því að hundaeigendur  sinni því ekki nægilega að hirða upp eftir hunda sína.   Það getur ekki gengið að menn umgangist lóðir og sameiginleg svæði eins og það sé vettvangur til að leggja frá sér.  

Auðvitað er ekki alltaf auðvelt að þrífa upp úr snjó – en þegar leysir er mikilvægt að allir bregðist við.   Þá gildir einu hvort það er manns eigin hundur eða nágrannanna sem „kannski á viðkomandi skít“ - - það stendur fyrst og fremst upp á hundaeigendurna að þrífa upp.

Visað er í gildandi reglur Akureyrarbæjar og Búseta á Norðurlandi þar sem áskilið er að hundaeigendur virði tilteknar viðmiðanir um dýrahaldið og góða umgengni.

Hér með er sérstaklega skorað á alla hundaeigendur að þrífa í kring um sín hús og á opnum svæðum þannig að ekki komi til þess að það þurfi að grípa til aðgerða gagnvart hundahaldi einstakra búseta.

Framkvæmdastjóri


Dýrahald

 

Ástæða er til að minna alla búseta og heimilismenn þeirra á að dýrahald er háð takmörkunum af hálfu sveitarfélags og einnig með reglum félagsins.

Hundahald er almennt ekki samþykkt í fjölbýli með sameiginlegan inngang. 

Ýmislegt bendir tl að fleiri hundar séu haldnir í íbúðum félagsins heldur en leyfi eru fyrir.   Við þessu þarf að bregðast og  brýnum við fyrir öllum íbúum að leggja okkur lið með því að tilkynna um óskráð dýr og gera dýraeftirliti og Fravæmddeild Akureyrarbæjar viðvart.  

Á sama hátt hefur ítrekað verið vakin athygli starfsmanna og stjórnar félagsins á að einstaka hundaeigendur sinna ekki sjálfsögðum umgengnisreglum - og skyldum sínum - og leyfa hundum sínum að vera lausum úti og gera öll sín stykki - jafnvel við dyr og glugga nágranna.  Verulegur misbrestur er á að hirt sé upp eftir hunda í mörgum hverfum. 

Allmargir hundeigendur hafa fengið athugasemdir frá félaginu - og þar sem ekki verða gerðar nægilegar úbætur þá mun félagið, sem eigandi íbúðar, afturkalla leyfi til dýrahaldsins og fara fram á það jafnframt að Akureyrarbær/Norður-Þing  afturkalli leyfi frá sinni hálfu í samræmi við gildandi reglur.

Með vísan til þess sem að ofan segir er hér með brýnt fyrir búsetum og heimilismönnum þeirra að leggjast nú allir á eitt -- og koma betra lagi á þess mál.   Í því skyni er mjög mikilvægt að skrifstofan fái ábendingar um það sem ekki getur talist viðunandi og bein (endurtekin) brot á reglum um dýrahald á að tilkynna til dýraeftirlitsins/Framkvæmdadeildar og lögreglunnar þegar verst gegnir.

Reglur félagsins um dýrahald;  http://www.busetiak.is/page/reglur_um_dyrahald 

Reglur um hundahald á Akureyri; http://www.akureyri.is/is/stjornkerfid/reglur-og-samthykktir/annad/samthykkt-um-hundahald-i-akureyrarkaupstad 

Einnig er hér með minnt á nýlegar reglur Akureyarbæjar um kattahald: http://www.akureyri.is/is/stjornkerfid/reglur-og-samthykktir/annad/samthykkt-um-kattahald-i-akureyrarkaupstad  

 

Rétt er að benda á að þjálfaðir leiðsögu- og hjálparhundar njóta tiltekins og lögvarins forgangs sbr. 33. grein laga um fjöleignarhús

http://www.althingi.is/lagas/nuna/1994026.html 

Nýr starfsmaður

 

Halla Björk Garðarsdóttir viðskiptafræðingur hefur verið ráðin til starfa á skrifstofu félagsins.   Hún mun annast bókhald, innheimtur  og skráningu gagna auk þess að sinna afgreiðslu og almennum störfum í samstarfi við framkvæmdastjóra. 

Til að byrja með verður Halla Björk í 50% starfi.   Hún er hér með boðin velkomin til starfa og byrjar 1. nóvember nk.

Framkvæmdastjóri

 

Leiðbeinandi reglur vegna leiktækja í einkaeign


Þann 7. júní 2011 staðfesti stjórn leiðbeinandi reglur um fyrirkomulag leiktækja í einkaeign á lóðum og svæðum félagsins:  

  1. Varðandi tímabundna notkun á leiktækjum í einkaeign á lóðum og svæðum Búseta á Norðurlandi leggur félagið áherslu á að leitað sé góðs samstarfs milli nágranna um nýtingu sérlóðar einstakra húsa.  
  2. Eftir sem áður þarf ávallt að leita samráðs við umsjónarmann/framkvæmdastjóra félagsins varðandi fyrirkomulag stærri leiktækja sem valda  álagi og mögulegri hættu (trampoline-rólur).
  3. Umsjónarmaður/framkvæmdastjóri getur heimilað tímabundna uppsetningu leiktækja utan sérmerktra lóða einstakra húsa/íbúða.
  4. Uppsetning slíkra tækja skal ætið vera tímabundin og það undirtrikað að notkun þeirra sé á ábyrgð notenda sjálfra og eigenda tækjanna og þess gætt að ekki stafi hætta af þeim fyrir nágrennið t.d. vegna foks.
  5. Notendur og eigendur skulu í hvívetna virða nándarfrið – og undir öllum kringumstæðum gæta að því að næturró sé ekki raskað.
  6. Umsjónarmaður fylgist með því að viðunandi umgengni sé um lóðir og svæði og getur félagið hvenær sem er kallað eftir því að leiktæki verði flutt til eða fjarlægð þegar og ef hætta skapast, ef álag vegna notkunar reynist of mikið, eða ef umgengni er með einhverjum hætti ábótavant.

Aðalfundur Búseta á Norðurlandi


Aðalfundur Búseta á Norðurlandi

Var haldinn miðvikudaginn 15.júní 2011,  kl. 20:00, í Skipagötu 14 á Akureyri.

Á fundinum kom fram að halli var á rekstri félagsins á síðasta ári um nærri 52 milljónir.  Jafnframt kom fram að vegna lækkandi fasteignaverðs og stökkbreytingar á verðtryggðum lánum félagsins er bókfærður efnahagur neikvæður.

Unnið er að endurskipulagningu lána og endurfjármögnun félagsins í samstarfi við Íslandsbanka og Íbúðalánasjóð og er það markið aðila að ljúka þeirri endurskipulagningu mv. september 2011.  

Félagið hefur gripið til aðgerða til að lækka rekstrarkostnað og frestað öllum  áætlunum varðandi nýbyggingar og kostnaðarsamara viðhald.

Nýting íbúða félagsins er mjög góð og eftirspurn virðist vera talsvert meiri en framboð á leigu- og búseturéttaríbúðum á Akureyri um þessar mundir.

Frá janúar 2009 hefur mánaðargjald búseta/leigjenda ekki verið tengt vísitölu.   Nú gera áætlanir stjórnar hins vegar ráð fyrir nokkrum hækkunum umfram verðbólgu næstu mánaða.   Gjaldtaka vegna samtíðaviðhalds og íbúaskipta hefur verið hækkuð til að standa undir raunkostnaði.

Á fundinum var Guðlaug Kristinsdóttir endurkjörin formaður til tveggja ára og aðrir í stjórn eru Hákon Hákonarson, Helgi Már Barðason,  Ingvar Björnsson varaformaður og Stefán Einar Jónsson.
Varastjórn skipa Guðbjörn Þorsteinsson, Hildur Eir Bolladóttir, Hólmfríður Guðmundsdóttir, Sigríður María Bragadóttir og Tómas Sævarsson.

Fundurinn var fámennur að þessu sinni.