Fréttir

Tengir ehf - ljósleiðari inn í hús

 

Tengir ehf hefur fengið samþykki fyrir því að leggja ljósleiðara inn i íbúðir félagsins og koma þar fyrir tengibúnaði/endabúnaði.  Búnaðurinn verður eign Tengis.

Tengir leggur út allan kostnað við framkvæmdina - og það án þess að skuldbinding fylgi um að búsetar/leigjendur nýti sér þennan þjónustumöguleika.

Þeir búsetar sem kjósa að tengjast ljósleiðara - snúa sér til Tengir ehf og greiða stofngjald og afnotagjald samkvæm verðskrá.

Búseti á Norðurlandi tekur ekki á sig neina skuldbindingu um endurgreiðsu stofnkostnaðar gagnvart þeim búsetum sem kostað hafa teningu við ljósleiðara.    Rökrétt er að skoða slík tilvik ef upp koma við rýmingu á íbúðum.

Félagið leggur áherslu á að starfsmenn sem Tengir ehf sendir til að vinna við tengingar endabúnaðar hafi samráð við umsjónarmann (Sigurð Ág.) - varðandi aðgengi að húsum og íbúðum -  og sýni íbúum fulla tillitssemi.

18. mars 2013

Framkvæmdastjóri

Breyting á mánaðargjaldi febrúar-mars 2013

Til búseta/leigjenda

Félagið hefur náð áfanga varðandi endurskipulagningu á lánum sínum í samræmi við samkomulag við lánardrottna sem kynnt var á aðalfundi 2012.   Íbúðalánasjóður greiddi út lán í síðustu viku og gengið var frá greiðslum til Íslandsbanka samkvæmt því.

 

Ekki hefur verið gengið frá endanlegri niðurstöðu með Íbúðalánasjóði varðandi verðlagningu.   Þar til slíkt liggur fyrir er ekki mögulegt að kynna nákvæmlega hvaða breytingar verða á mánaðargjaldi í einstökum íbúðum fram eftir árinu 2013.

 

Með innheimtu fyrir febrúar-mars kemur fram hækkun á þjónustugjöldum félagsins skv. ákvörðun á aðalfundi sem og breyting vegna fasteignamats og brunabótamats eigna.   Nauðsynlegt er að vekja sérstaka athygli á að eignir í Kjarnagötu 12-16 hækka verulega í fasteignamati milli ára – vegna „leiðréttinga“ á matinu. 

 

Þegar ákvörðun liggur endanlega fyrir varðandi verðstefnu mun félagið senda öllum búsetum(leigjendum) sundurliðaða reikninga.

 

F.h. Búseta á Norðurlandi

27.febrúar 2013

 

Benedikt Sigurðarson framkvæmdastjóri

 

Reglur um dýrahald endurskoðaðar

Stjórn félagsins hefur staðfest breytingar á reglum varðandi dýrahald.

Heimildir til hundahalds verða þrengdar og framvegis bundnar við raðhús/sérbýli og jarðhæðir fjórbýlishúsanna.

Einnig verður áskilið að kettir verði ekki látnir ganga lausir úti - verði "innikettir" . . .  

Hvetjum til að allir kynni sér breytingarnar með von um að okkur takist að minnka álag og fækka árekstratilefnum vegna dýrahalds í framtíðinni.

Breyttar reglur

Auk þess samþykkti stjórn félagsins að lagt verði gjald á vegna dýrahalds;

  • kr. 500 pr. mánuði vegna kattar
  • kr. 500 p. mánuði vegna smáhunds
  • k.1000 pr. mán vegna meðalstórs og stærri hunds

Árið 2013

 

Stjórn og starfsfólk Búseta á Norðurlandi óskar félagsmönnum og viðskiptamönnum gleðilegs árs.

Þess er vænst að árið verði öllum búsetum og fjölskyldum þeirra hagstætt og að í sameiningu lánist okkur að efla hag félagsins, hlú að húsum og svæðum  og treysta þjónustuna. 

Bestu kveðjur í ykkar hús

Framkvæmdastjóri

Fundir með búsetum

Haldnir hafa verið fundir með búsetum í öllum byggingakjörnum eða hverfum þar sem félagið á íbúðir

 

Til umræðu hafa verið málefni félagsins og rekstrarstaða en þá etv. einkum málefni einstakra húsa og kjarna varðandi viðhald og þjónustu.

 

Með fundunum er það von stjórnar og framkvæmdastjóra að tekist hafi að útskýra stöðu félagsins í framhaldi af þeim samningum um fjárhagslega  endurskipulagningu sem kynntir voru á aðalfundi og ekki síst í ljósi þeirrar fjölmiðlaumfjöllunar sem hefur verið í gangi um rekstrarörðugleika félaga í öldrunarþjónustunni ekki síst.

 

Framkvæmdastjóri hefur lagt upp þessa fundi og svarað spurningum og tekið við ábendingum búsetanna.    Lögð er áhersla á að sem mest af óskum um viðhald og ábendingar varðandi bilanir skili sér í tölvupósti eða í gegn um síma skrifstofunnar.    Neyðartilvik eiga alltaf erindi til umsjónarmanns og/eða framkvæmdastjóra í gegn um GSM síma (sjá hér til hliðar).

 

Mæting á fundina hefur verið misjöfn.

(Ritað 12.12.2012)

Framkvæmdastjóri

Hækkun á mánaðargjaldi

Á aðalfundi félagsins 12.september sl. var gerð grein fyrir því að stjórn Búseta á Norðurlandi hefur gengið frá samkomulagi við Íslandsbanka og Íbúðalánasjóð um endurskipulagningu á skuldum félagsins.

Í samræmi við það hefur stjórn félagsins staðfest hækkun á innheimtu fjármagnsgjalda um 5,5% með október/nóvember innheimtu.   Þessi hækkun er í samræmi við hækkun á vísitölu frá september 2011. 

Gert er ráð fyrir að framvegis fylgi mánaðargjaldið vísitölubreytingum og næsta hækkun komi til framkvæmda miðað við janúar-febrúar 2013.

Allir búsetar verða nánar upplýstir bréflega um þessa breytingu (fer í póst í dag).

Á næstu 3-5 vikum verður boðið til funda í öllum íbúðakjörnum félagsins.

Akureyri 1.nóvember 2012

Framkvæmdastjóri

Aðalfundur

 

Aðalfundur Búseta á Norðurlandi fór fram miðvikudaginn 12.september.     Á fundinum gerði formaður félagsins Guðlaug Kristinsdóttir grein fyrir störfum stjórnarinnar.   Benedikt Sigurðarson framkvæmdastjóri rakti helstu viðfangsefni félagsins á liðnu starfsári.      Félagið skilaði taprekstri upp á 270 milljónir árið 2011.    

 

Rekstur félagsins hefur verið afar þungur frá 2008 – og hefur verði unnið að lausnum í samstarfi við Íbúðalánasjóð og Íslandsbanka.  

 

Á fundinum var kynnt undirskrifað samkomulag aðila um fjárhagslega endurskipulagningu Búseta á Norðurlandi.   Samkomulagið gengur út á að Íbúðalánasjóður greiðir út lán vegna síðustu framkvæmda félagsins og nýtir sínar heimildir til skuldbreytinga og mögulegrar niðurfærslu á höfðustól  lána sem eru umfram endurmetið markaðsvirði eigna.   Búseti greiðir Íslandsbanka inn á lánasamninga í samræmi við samkomulag aðila og bankinn mun með því loka samningum og aflétta veðböndum af eignum félagsins.

 

Hækkun á mánaðargjaldi mun koma til framkvæmda frá 1. október 2012 í samræmi við verðbólguþróun ársins (upp á 4,5-6%) - og gert er ráð fyrir að innbyrðis leiðrétting á verðlagningu muni taka gildi frá 1. janúar 2013 - og þá að teknu tilliti til endurmats á verðmæti einstakra eignaflokka.

 

Með samkomulaginu er gert ráð fyrir að mánaðargjald búseta í íbúðum félagsins fylgi verðbólguþróun á meðan verðtrygging lána er í óbreyttri framkvæmd.

 

Stjórn og framkvæmdastjóri lögðu fram ársreikning og skýrslur sínar í trausti þess að þar með sé fengin ásættanleg niðurstaða og traustur rekstrargrundvöllur fyrir félagið.   Um leið er rökrétt að gera ráð fyrir því að félagið fái fyrirgreiðslu og samstarf við Íbúðalánasjóð og opinbera aðila til að takast á við rekstur nýrra/fleiri íbúða til að svara verulegri eftirspurn eftir hagkvæmum íbúðum til leigu eða með búseturétti á Akureyri.

 

Hákon Hákonarson og Stefán Einar Jónsson voru kjörnir í stjórn félagsins til tveggja ára. 

 

Varastjórn var endurkjörin til eins árs.

 

Fundurinn var fámennur að þessu sinni.

 

Fundarstjóri var Ingvar Þóroddsson hdl. og fundarritari Halla Björk Garðarsdóttir.

 

 

 

Könnun á eftirspurn eftir íbúðum hjá félaginu


Síðustu mánuði hefur mikið verið spurt eftir íbúðum hjá félaginu.  

Fjöldi umsókna berst um einstakar íbúðir sem auglýstar eru með búseturétti á Akureyri.

Margir spyrjast fyrir um íbúðir til langtímaleigu.

Félagið hefur ákveðið að bregðast við með því að kanna nánar hjá félagsmönnum hverjar eru óskir þeirra og þarfir með það fyrir augum að geta undirbúið sem allra best umsóknir til Íbúðalánasjóðs um lán til kaupa eða bygginga nýrra íbúða.   

 Svara könnun hér . . . .

Á grundvelli könnunar væntir félagið þess að geta verið í frekara sambandi við þátttakendur með það fyrir augum að nálgast sem best óskir þeirra um íbúðagerð og staðsetningu.

Ekki er hins vegar unnt að fullyrða fyrirfram hvort lánsheimildir verða veittar  -  né heldur að það takist að finna lóðir sem henta eða íbúðir til kaupa.   

Mikilvægt er að sem flestir félagsmenn sem reikna með að breyta til eða vantar íbúð taki þátt í þessarri könnun  (og að þeir sem ekki eru félagsmenn núþegar skrái sig og leggi að mörkum).

Eldvarnir


Til allra búseta/íbúa í  húsnæði félagsins:

Búseti á Norðurlandi hefur kappkostað að efla brunavarnir í öllum íbúðum félagsins.   Í því skyni eru nú settir reykskynjarar í öll svefnherbergi og þvottahús í eldri íbúðum þegar skipt er um búseta og eldvarnarteppi ættu að verða sjálfsagður búnaður einnig.

Slökkvitæki(duftslökkvitæki) eiga að vera í öllum íbúðum.

Félagið gerir þjónustusamning við Eldvarnamiðstöð Norðurlands um að annast reglubundna yfirferð/endurhleðslu slökkvitækja.  

Þegar nýir búsetar flytja inn þá ætlumst við til þess að slökkvitæki séu yfirfarin/endurhlaðin.  Í Kjarnagötu 12-16 gilda sérstakar reglur um brunavarnir og þar verður félagið að eiga frumkvæði að því að brunavarnarkerfi og slökkvitækjum sé viðhaldið í samræmi við skilmála.

Í eldri íbúðum ætlumst við til þess að hver og einn búseti sjái um að skipta um rafhlöður í reykskynjurum eftir því sem hljóðgjafar láta vita.   Félagið reiknar einnig með því að búsetarnir sjálfir eigi frumkvæði að því að fylgjast með því að slökkvitæki séu yfirfarin og komi með tæki til hleðslu og fái yfirfarin tæki í staðinn.  Umsjónarmaður annast slíka þjónustu og miðað við að hleðsla sé endurnýjuð á 18 mánaða fresti.

Jafnframt hvetur félagið alla til að huga vel að tryggingum sínum – og skoða hvort „slysatrygging við heimilisstörf“ - sem hægt er að tryggja sér með skilum á skattframtali – er ekki hagkvæm fyrir alla sem standa fyrir heimili.

Á næstunni förum við skipulega í gegnum stöðuna í Kjarnagötu 12-16 varðandi slökkvitækin.

Skoðið endilega ástand eldvarna í ykkar íbúðum, (reykskynjara, slökkvitæki og teppi) og kallið eftir úrbótum og yfirferð búnaðarins eftir því sem þörf er fyrir.  Ræðið einnig við börnin um rétt viðbrögð við eldsvoða eða boðum frá reykskynjara og tryggið flóttaleiðir.

Sameiginlega getum við örugglega fækkað áhættuþáttunum og dregið úr þeim tjónum sem ekki reynist unnt að koma með öllu í veg fyrir.

 

Akureyri 15.maí 2012

Framkvæmdastjóri 869-6680/umsjónarmaður 898-3389

Vorverkin - sumarþjónustan - utanhússviðhald


Á næstunni mun félagið taka til við vorverk og hefja sumarþjónustuna.  

Skorað er á búsetana að standa sameiginlega að því að laga til á nærsvæðum húsa og á lóðum og tína fokdrasl úr runnum og af girðingum.

Settar hafa verið á dagskrá minniháttar lagfæringar á girðingum og viðhald á gróðri á eldri lóðum.   Leiktækjum verður bætt á lóðir við Klettaborg og Skessugil.

Lokafrágangur á lóðum við Brekatún er kominn á dagskrá og vænst er góðs samráðs við búsetana við það verkefni.    Ekki verður þó hægt að lofa að endanlega muni gengið frá öllum gróðri  á þessu sumri.

Sláttur og hirðing á sameiginlegum lóðum og svæðum verður á höndum starfsmanna félagsins.     Afar gott er að vita til þess að allmargir búsetar leggja hönd að verki og auka við þrifnað og slátt.   Slíkt er virkilega þakkarvert.

Unnið verður að málun og merkingu bílastæða og utanhússviðhaldi eftir því sem tekst að manna slík verkefni.  Brýn verkefni hafa safnast upp á því sviði á síðustu nokkrum árum.

Treystum því að betri og bjartari tímar séu í vændum.

Gleðilegt sumar