Fréttir

Afgreiðsla opin mánudaga-fimmtudaga kl 10-12


Afgreiðslan verður  opin mánudaga til fimmtudaga  - kl 10-12 -  en lokað á fostudögum.

Bent er á að tölvupósturinn vakir 24 tíma á sólarhring 7 daga vikunnar.

Áríðandi bilanatilkynningar berist á tölvupósti eða beinist til umsjónarmanns (898-3389) eða  framkvæmdastjóra í (SMS) 869-6680 Framkvæmdastjóri (uppfært 31.ágúst 2016)

Breyting á mánaðargjaldinu

Á fundi sínum 13.júní 2016 samþykkti stjórn að hækka fjármagnshluta mánaðargjaldsins um 1,5%.   Þannig hækkar heildargreiðsla rétt um 1% hjá flestum og kemur til framkvæmda með næstu innheimtu.
Vonandi helst verðbólgan lág út árið 2016 og þá mun ekki þurfa að koma til frekari hækkana.

Framkvæmdastjóri
(20.júní 2016)

Lagabreytingar kalla á endurskipulagningu

Nýsamþykktar lagabreytingar breyta talsvert miklu fyrir Búseta á Norðurlandi.

Nauðsynlegt verður að setja félaginu nýjar samþykktir og einnig þarf að endurmeta allan grunn að búsetusamningum.

Hvort breytingar ná til eldri samninga er ekki alveg ljóst á þessarri stundu - en stjórn félagsins fundar með lögmanni og endurskoðanda í næstu viku þar sem lagt verður mat á hvernig bregðast þurfi við.

Einnig er ljóst að félagið þarf að taka afstöðu til þess hvernig nauðsynlegt verður að aðgreina félagið frá Búseta í Reykjavík sem telur sig einan geta ráðstafað nafni sem inniheldur "búseta-hugtakið" vegna skráningar nafnsins.

Ákveðið verður með boðun aðalfundar um leið og því mati miðar áleiðis sem hér að ofan er vísað til.

(Framkvæmdastjóri 30.apríl 2016) 

Skrifstofan verður áfram í Skipagötu 14 - nú á 3ju hæð að norðan

Skrifstofa félagsins er flutt á 3.hæð - að Norðan (NV)  - og þar leigjum við rými af stéttarfélaginu Kjölur.   Við verðum sem sagt áfram í Alþýðuhúsinu við Skipagötu 14.

Opnunartími skrifstofunnar verður óbreyttur kl 10-12 virka daga.

Við erum með þessu að minnka verulega rými og spara í kostnaði í samræmi við ákvarðanir stjórnar frá síðasta ári.

(Framkvæmdastjóri uppfært 30.apríl 2016)

Lagabreytingar?

Óvissa ríkir nú um afgreiðslu frumvarps um breytingar á lögum um húsnæðissamvinnufélög nr 66/2003.

Á síðustu dögunum fyrir páska komum við hjá Búseta á Norðurlandi ítrekuðum (sjá hér) skilaboðum til velferðarnefndar Alþingis sem vonandi mun skila því að við lokaafgreiðslu (ef til kemur) verði horfið frá kröfu um þvingaða markaðsvæðingu allra viðskipta með búseturétti.  

Vonandi mun alþingi einnig formfesta farveg fyrir samstarf neytenda við sveitarfélög og fyrirtæki um byggingu og rekstur leiguíbúða í húsnæðissamvinnufélagi - hvort sem væri eingöngu eða samhliða rekstri búsetuíbúða.

Búseti á Norðurlandi bíður átekta með ákvarðanir um aðalfund og félagsfundi -  þar til starfsáætlun alþingis liggur fyrir -  en þá fyrst væri unnt að ákveða hvenær aðalfundur félagsins yrði haldinn -  þar sem samþykktarbreytingar (vegna lagabreytinga) yrðu á dagskrá.

Ástæða er til þess að félagsmenn húsnæðissamvinnufélaganna fylgist með þessum hræringum og kynni sér gögnin sem tengt er við í þessum pistli.

(Framkvæmdastjóri 14.apríl 2016)

Til búseta og íbúa í Kjarnagötu 12-16


Ágætu búsetar og íbúar í Kjarnagötu 12-14-16

Kaupendur búseturéttar í íbúð Kjarnagötu 14-101 eru  þrír fatlaðir einstaklingar (með Downs), sem kaupa búseturéttinn sameiginlega.

Stjórn félagsins samþykkti að heimila þeim að starfrækja í íbúðinni sambýli fyrir sig (og mögulega með fjórða einstaklingi).   Heimilismenn njóta þjónustu alla daga allt að 24 tímum.  Á virkum dögum munu þeir dvelja í þjónustumiðstöð og ferðast með ferliþjónustu fatlaðra.

Til að gera þeim auðveldara að njóta þjónustunnar á eigin forsendum hefur verið sótt um heimild til að gera minniháttar breytingar innan dyra í íbúðinni.  Fyrir hönd félagsins hefur verið lögð áhersla á að opna á sérinngang í íbúðina  -  beint frá gangstétt framan við húsið -  þannig að þeim verði auðveldað aðgengi og öllum öðrum auðveldað að njóta bestu skilyrða í þessum húsum við Kjarnagötu 12-16.

Á húsunum í Kjarnagötu 12-16 hvílir sú kvöð að félaginu ber skylda til að laga einhvern lágmarksfjölda íbúða að sértækum þörfum fatlaðra og þessi heimild til að starfrækja sambýli er liður í því að rækja þá skyldu.

11.apríl 2016

Fyrir hönd Búseta á Norðurlandi

Benedikt Sigurðarson framkvæmdastjóri (869-6680)

Breytingar á lögum um húsnæðissamvinnufélög nr 66/2003


Eins og flestir félagsmenn hafa eflaust tekið eftir þá eru búnar að vera í gangi breytingartillögur á gildandi lögum um húsnæðissamvinnufélög nr 66/2003.

Þeir aðilar sem hafa unnið á móti samvinnufélögum og vilja markaðsvæða öll viðskipti og rekstur - hafa því miður reynst mjög áhrifamiklir í því vinnuferli sem þegar hefur staðið yfir hátt á þriðja ár.

Framkvæmdastjóri og formaður Búseta á Norðurlandi hafa tekið þátt í mörgum fundum til undirbúnings á mótun húsnæðisstefnu til framtíðar - sem skilaði sér í skýrslu verkefnisstjórnar til ríkisstjórnar í maí 2014 (HÉR) 

Einnig hafa fulltrúar félagsins fylgt eftir sjónarmiðum og áherslum um "jafngildi og jafnræði allra félagsmanna óháð efnahag" - og því að viðskipti með búseturétti fari fram á föstu verði þannig að ekki komi til þess að einstakir félagsmenn hagnist umfram hlutdeild sína á kostnað annarra félagsmanna.
Einnig hefur verið haldið á lofti sjónarmiðum varðandi mikilvægi þess að félög af mismunandi stærð og á ólíkum markaðssvæðum fái skýran en jafnframt sveigjanlegan ramma í lögunum til að útfæra samstarf við sveitarfélög og velvildarfjárfesta (fyrirtæki) um stofnun og sjálfbæran rekstur húsnæðissamvinnufélaga sem stjórnað verður áfram af félagsmönnum sjálfum.

Harðdrægir hagsmunaaðilar vilja klárlega hrekja íbúðfélög neytenda sem rekin eru án hagnaðarkröfu (not-for-profit) út af markaðnum  -  og það þótt auðvelt sé að rökstyðja að skilvirkasta leiðin til að viðhalda "séreignarkerfi" á húsnæðismarkaði gæti einmitt verið að auðvelda ibúðafélögum almennings að koma inn á byggingamarkaðinn til að framleiða ódýrar og hagkvæmar íbúðir  -  sem mundu veita markaðsaðhald og þá lækka húsnæðiskostnað allra.   Slík félög gætu jafnvel fengið að selja einstaklingum takmarkaðan fjölda íbúða í hverjum kjarna - gegn kvöðum um að söluhagnaður síðar gangi allur til baka til félagsins sem lagði af mörkum í upphafi.

Stjórn Búseta á Norðurlandi fjallaði um stöðu mála á fundi sínum mánudaginn 21.03.2016.

Líklegt er að 3ja umræða um lagafrumvarp húsnæðisráðherra fari fram fljótt eftir páska -  og þá reynir á hvort síðustu "nánast neyðarköll"  frá Búseta á Norðurlandi - hafi náð eyrum þingmanna í velferðarnefnd - þannig að það takist að breyta frumvarpinu aftur í átt til grundvallarsjónarmiða 1)um rekstur án hagnaðarkröfu/hagnaðartækifæra einstakra félagsmanna 2) þar sem þinglýstur búsetusamningur er grundvallarplagg í réttarsambandi aðila -  3)og allir félagsmenn geta notið fyllsta jafnræðis í viðskiptum án yfirboða þeirra fjársterkari.

Fyrir þá félagsmenn sem vilja kynna sér nánar þær athugasemdir sem framkvæmdastjóri og formaður  -  hafa komið á framfæri við Alþingi -  með góðu samstarfi við stjórn félagsins - þá er gögn málsins að finna á vef alþingis á slóðinni sem er HÉR undir.  Þar er einnig að finna skriflegar ábendingar annarra og fundargerðir velferðarnefndarinnar.

Með góðri páskakveðju

(Framkvæmdastjóri 23.mars 2016)

Skattframtölin - forskráðar upplýsingar

Skattframtölin eru til frágangs þessa dagana.    Félagið hefur sent inn forskráningu á upplýsingum varðandi greiddan fjármagnskostnað (vexti+verðbætur) og áhvílandi eftirstöðvar lána á viðkomandi íbúðum.    Það skiptir máli vegna útreiknings á vaxtabótum fyrir alla sem sitja í almennum íbúðum.
Uppreiknað innlausnarverð búseturéttar mv.31.12.2015 er einnig skráð á framtöl (eignamegin).

Þeir sem selt hafa búseturétt á árinu 2015 þurfa að gera nánari grein fyrir viðskiptum - og leita upplýsinga um eftirstöðvar lána þegar uppgjör fór fram.
Einnig geta þeir sem hafa keypt búseturétt talið fram kostnað þess vegna - og mögulegan viðbótarkostnað vegna lána fyrir búseturétti.

Búsetar í félagslegum búsetuíbúðum eiga ekki rétt á vaxtabótum og fá ekki að draga fjármagnskostnað frá skattskyldum tekjum.    Verðmæti búseturéttar 31.12.2015 er skráð á þeirra framtöl einnig.

Ef eitthvað skortir á skráningu þá vinsamlega hafið samband við félagið - og best að senda tölvupóst þannig að auðvelt verði að svara þá leiðina.

Framkvæmdastjóri (9.mars 2016)

Hækkað fasteignaverð á Akureyri og Norðurlandi lítilsháttar breyting á mánaðargjaldi

Mánaðargjald vegna janúar og febrúar 2016 tekur litlum breytingum í flestum íbúðum félagsins.   

Stjórn ákvað að hækka þjónustugjald til rekstrar úr kr. 3000 pr. mán í kr. 3500 pr. mán og fast gjald vegna lóðahirðingar hækkar um 100 kr. pr.mán.   

Einnig hækkar gjald vegna ræstingar í Kjarnagötu 12-16 úr 1200 í 1400 pr. mán.

Eins og áður hefur verið rifjað upp með bréfi 1.desember sl. þá ákvað aðalfundur 2015 að hækkun yrði á viðhaldsgjaldi (í 0,45% úr 0,4% brunabótamats) frá 1.janúar 2016.   

Vegna mjög mikilla hækkana á markaðsverði fasteigna frá 2014 (11,3%) sem koma fram í fasteignamati sumra íbúða langt umfram aðrar -  þá hækkar verðlagning allmargra íbúða um 1-2%  á meðan einstakar aðrar íbúðir eru óbreyttar eða lækka.   

Samkvæmt greiningu frá ASÍ hækka fasteignarfjöld á Akureyri um 5-6% sem kemur fram í mánaðargjaldi með febrúar - um leið og leiðréttingar vegna hita og rafmagns og hússjóða koma inn að fullu.

Vonandi heldur verðbólguþróun áfram að vera langt undir hrakspám Seðlabanka Íslands þannig að ekki þurfi að hækka fjármagnsgjöldin þess vegna alvega á næstunni.

Framkvæmdastjóri (1.febrúar 2016)

Forskráning á skattframtöl búseta

Samkvæmt venju skilar félagið upplýsingum til Ríkisskattstjóra vegna forskráningar á skattframtöl.

Allir búsetar sem eru inni í íbúðum/með búseturétt eiga að sjá uppreiknað verðmæti búseturéttar mv.31.12.2015.

Vaxtagjöld/fjármagnsgjöld (vextir+verðbætur að frádregnum afborgunum nafnverðs) eru skráðar hjá öllum búsetum í almennum íbúðum - sem og áhvílandi eftirstöðvar á viðkomandi eign.

Þeir sem hafa keypt búseturétt og flutt inn í íbúð á árinu 2015 - geta gert nánari grein fyrir kostnaði af viðskiptum og mögulega vaxtagjöldum ef lán hefur verið tekið fyrir innborgun á búseturéttargjaldi.

Allir sem hafa selt búseturétt og/eða flutt út úr íbúð á árinu 2015 þurfa sjálfir að leita upplýsinga hjá félaginu um eftirstöðvar lána (við útflutning) og gera grein fyrir sölu á búseturétti.

Framkvæmdastjóri (21.01.2016)